ანონიმური ცხელი ხაზი

ჩვენთვის, როგორც ქვეყნის წამყვანი ფინანსური ინსტიტუტისთვის, მნიშვნელოვანია კორპორატიული უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტების დაცვა. ამ მიზნით, ბანკში ამოქმედდა ანონიმური ცხელი ხაზი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ განაცხადოთ ნებისმიერი არაეთიკური, არაკანონიერი ან საეჭვო გამოვლინების შესახებ (მაგალითად: დოკუმენტაციის გაყალბება, კონფიდენციალურობის დარღვევა, კორუფცია, ინტერესთა კონფლიქტი, არაკეთილსინდისიერი საქციელი და სხვა).


ანონიმურ ცხელ ხაზზე დაკავშირების საშუალებებია:


ჩვენ მზად ვართ მივიღოთ ინფორმაცია ნებისმიერი ასეთი სახის  გამოვლინების შესახებ*, შემდგომი რეაგირებისთვის.   წინასწარ გიხდით მადლობას მხარდაჭერისთვის.

*ანონიმური ცხელი ხაზი არ არის განკუთვნილი პირადი ხასიათის საჩივრების, მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებული შენიშვნების და სხვა ტექნიკური ხარვეზების შესახებ უკმაყოფილების დასაფიქსირებლად

ხშირად დასმული კითხვები

ანონიმური ცხელი ხაზის საშუალებების გამოყენების წესები